Hľadať

Financovanie

slsp Dohodnite si svoje individuálne podmienky financovania kúpy nehnuteľnosti

Prvý krok ku financovaniu Vášho nového rodinného domu je uzavretie Rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačného poplatku vo výške 2.000,- eur

Kúpnu cenu v plnej výške doplatíte až po uzavretí Zmluvy o kúpe  a  po odovzdaní nehnuteľností

Zvýhodnené podmienky pre retailových klientov zabezpečujúcich financovanie kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom úveru v Slovenskej sporiteľni, a.s.:

  • 100% zľava zo spracovateľského poplatku
  • Zvýhodnená úroková sadzba:
    • 0,3% za financovanie v projekte
    • 0,5% za poukazovanie príjmu na účet v SLSP aspoň vo výške 1,5 násobku splátky úveru minimálne 250 € a splácanie úveru inkasom z účtu v SLSP
    • 0,2% za poistenie úveru
  • Mimoriadne ročné splátky vo výške 10% z istiny – bez poplatku pri fixácií 3,5,10 rokov
  • Čerpanie úveru na základe vyznačenia plomby na LV a potvrdeného návrhu na vklad záložného práva
FINANCOVANIE